PR korporacyjny

Odpowiedni wizerunek to bezcenny kapitał każdej organizacji. Wspieramy jego kształtowanie w oparciu o kompleksowe działanie, najlepsze narzędzia i standardy PR.

W ramach PR-u korporacyjnego oferujemy m.in.:

 • projektowanie i wdrażanie strategii wizerunkowych
 • strategiczne doradztwo komunikacyjne dla członków zarządów i ekspertów organizacji
 • badania i analizy wizerunkowe

Kompetencje

Employer branding

Celem strategicznym każdej dobrze zarządzanej organizacji jest pozyskanie i utrzymanie w swoich strukturach odpowiednich pracowników. Doradzamy, jak za pomocą indywidualnie dobranych dla klienta działań budować markę atrakcyjnego i pożądanego pracodawcy.

W ramach employer branding oferujemy m.in.:

 • strategie budowania wizerunku marki pracodawcy
 • budowanie relacji z partnerami rekrutacyjnymi – np. organizacjami branżowymi, biurami karier na uczelniach, organizacjami studenckimi, instytucjami rynku pracy
 • badanie efektywności realizowanych działań

Kompetencje

PR kryzysowy

Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji komunikacyjnych ma ogromne znaczenie w czasach, gdy przepływ informacji jest błyskawiczny. Pomagamy przygotować się do sytuacji kryzysowych, a w razie potrzeby – odpowiednio reagować.

W ramach PR-u kryzysowego oferujemy m.in.:

 • opracowanie i wdrażanie procedur, polityk i podręczników zarządzania komunikacją kryzysową
 • kompleksowe doradztwo
 • szkolenia i symulacje dla sztabów kryzysowych

Kompetencje

PR produktowy

Tworzymy spójne strategie komunikacyjne, które są cennym uzupełnieniem klasycznych działań marketingowych.

W ramach PR-u produktowego oferujemy m.in.:

 • medialna promocję produktów i usług
 • aranżowanie testów produktów
 • organizację eventów promocyjnych

Kompetencje

Komunikacja wewnętrzna

Dobra komunikacja wewnętrzna umożliwia realizację interesów kierownictwa i pracowników organizacji. Dlatego wykorzystując naszą wiedzę oraz doświadczenie, projektujemy i wdrażamy rozwiązania, dzięki którym przepływ informacji jest maksymalnie skuteczny.

W ramach komunikacji wewnętrznej oferujemy m.in.:

 • diagnozę efektywności przepływu informacji wewnątrz organizacji
 • kompleksowe projektowanie planów i narzędzi komunikacji wewnętrznej
 • doradztwo w zakresie komunikacji ze stroną społeczną

Kompetencje

CSR

Doradzamy i opracowujemy indywidualne programy działań, poruszające ważne kwestie społeczne i budujące relacje organizacji z otoczeniem. Poszukujemy przy tym niestandardowych narzędzi i kanałów komunikacji, które uwzględniają specyfikę branży klienta i potrzeby adresatów działań.

W ramach działań CSR oferujemy m.in.:

 • opracowywanie strategii CSR skorelowanej z celami biznesowymi organizacji
 • wdrażanie projektów wspierających budowanie dobrych relacji firm z otoczeniem
 • badania efektywności działań CSR

Kompetencje

Public affairs

Wspieramy i koordynujemy działania komunikacyjne firm, instytucji i samorządów skierowane do otoczenia społecznego, legislacyjnego i politycznego. Przejrzyste działania opieramy na rozległej wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów.

W ramach public affairs oferujemy m.in.:

 • projektowanie i prowadzenie kampanii komunikacyjnych, wspierających budowanie relacji z otoczeniem społecznym i administracyjnym
 • budowanie platform poparcia
 • monitorowanie procesów legislacyjnych w Polsce i w Unii Europejskiej

Kompetencje

Custom publishing

Wykorzystując zróżnicowane techniki wydawnicze, nadajemy atrakcyjną formę informacjom. Nasz zespół doświadczonych dziennikarzy, grafików i fotoreporterów tworzy materiały dostosowane do potrzeb i oczekiwań konkretnych grup odbiorców.

W ramach custom publishing przygotowujemy m.in.:

 • gazety, magazyny, raporty, katalogi i foldery – tradycyjne oraz elektroniczne
 • strony internetowe i intranetowe
 • newslettery

Kompetencje

Audyty komunikacyjne

Profesjonalna analiza organizacji i jej otoczenia to klucz do wyboru najskuteczniejszych narzędzi i kanałów komunikacji. Dzięki stałej współpracy z agencjami badawczymi oraz autorytetami naukowymi zapewniamy klientom dostęp do aktualnej i wartościowej wiedzy.

W ramach audytów komunikacyjnych oferujemy m.in.:

 • analizę ekspercką narzędzi komunikacji
 • badania ilościowe i jakościowe efektywności komunikacji wewnętrznej
 • audyty wizerunkowe

Kompetencje