O projekcie

Cel i zadania:

Zmiany wizerunkowe Fundacji KGHM Polska Miedź otworzyły przestrzeń dla kreacji nowych projektów flagowych, realizowanych równolegle do stałego wsparcia udzielanego przez tę instytucję. Dzięki połączeniu wartości i potencjału grupy KGHM ze społeczną misją fundacji powstał projekt Twoje Pięć Minut, promujący zasady udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży z zagłębia miedziowego. Do współpracy przy realizacji projektu zostali zaproszeni eksperci z grupy KGHM – ratownicy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego oraz pielęgniarki z Miedziowego Centrum Zdrowia. Komunikację wspierały ambasadorki projektu – Magda i Weronika, nastolatki, które same w ekstremalnej sytuacji nie zawahały się udzielić pomocy potrzebującym.


Nasze zadania:

  1. Współpraca przy wypracowaniu koncepcji projektu flagowego oraz jego wdrożeniu.
  2. Przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnej dla pilotażowej edycji projektu.

Obszary działania:

Media relations

Koordynacja kampanii informacyjnej w mediach lokalnych, w tym współpraca przy organizacji konferencji i briefingów prasowych, lekcji pokazowej dla dziennikarzy oraz przygotowaniu wideo-newsa z uruchomienia projektu.

Eventy

Wsparcie w organizacji turnieju dla uczestników projektu, podsumowującego pilotażową edycję projektu.

Film edukacyjny

Współpraca koncepcyjna przy przygotowaniu filmu instruktażowego dla uczestników projektu.

Media wewnętrzne

Promocja projektu Twoje Pięć Minut w mediach wewnętrznych KGHM: dwutygodniku Miedziak, kwartalniku Focus, KGHM TV oraz intranecie.

Rezultaty:

  • ponad 400 gimnazjalistów z zagłębia miedziowego przeszkolonych z zasad pierwszej pomocy
  • blisko 90 publikacji w mediach lokalnych i branżowych, prezentujących założenia i efekty projektu
<
>

Referencje

Quote Wszystkie zadania zostały zrealizowane terminowo i przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania. Dlatego z pełnym przekonaniem polecam agencję Komunikacja Plus jako solidnego partnera w planowaniu i realizacji działań komunikacyjnych.

Marek Bestrzyński

Prezes zarządu