O projekcie

Cel i zadania:

W krajach z rozwiniętą gospodarką i dużą świadomością ekologiczną produkcja kruszyw sztucznych wykorzystywanych do budowy dróg stanowi 25 % całego rynku kruszyw. W Polsce to zaledwie 3,5 %. Przez stereotypy, spowodowane najczęściej brakiem wiedzy decydentów na temat zmian technologicznych zachodzących w branży, powstała tendencja do eliminowania tych produktów w postępowaniach przetargowych w wielu samorządach. Zadaniem Komunikacji Plus było wdrożenie planu, który pozwoli Metraco – czołowemu producentowi kruszyw sztucznych w Polsce - zwiększyć świadomość decydentów i doprowadzić do uwzględniania jego produktu w zapisach SIWZ.


Nasze zadania:

  1. Opracowanie strategii komunikacyjnej, pozwalającej w krótkim czasie dotrzeć ze specjalistyczną wiedzą do zróżnicowanej grupy odbiorców.
  2. Zadbanie o stałą obecność tematu w mediach – branżowych i lokalnych.
  3. Organizacja eventów i spotkań branżowych, otwierających dyskusję na temat potencjału rynku kruszyw sztucznych i prezentującej właściwości produktów.

Obszary działania:

KONFERENCJA BRANŻOWA

Organizacja konferencji dla inżynierów, inspektorów nadzoru, przedstawicieli firm wykonawczych i jednostek samorządowych oraz wizyt studyjnych w zakładzie produkcyjnym.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

Organizacja indywidualnych spotkań w samorządach, w celu dostarczenia zindywidualizowanego pakietu wiedzy.

MEDIA RELATIONS

Realizacja kampanii edukacyjnej w mediach na temat właściwości kruszyw sztucznych.

TARGI

Wsparcie w udziale Metraco w Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego Autostrada - Polska.

Rezultaty:

  • Zmiany w zapisach SIWZ w strategicznych dla klienta jednostkach samorządowych.
  • Pierwsza propozycja gminna realizacji wspólnego projektu ekologicznego pod nazwą „Eko-droga”
  • Projekt linii produkcyjnej kruszyw sztucznych Metraco wyróżniony w konkursie „Ekolaur”, organizowanym przez Polską Izbę Ekologii
<
>

Referencje

Quote W obszarach komunikacji zewnętrznej oraz CSR agencja wykazała się zarówno kreatywnością, jak i niezbędną wiedzą. To, co wyróżnia Komunikację Plus, to wysoce profesjonalne podejście do realizowanych projektów, znajomość specyfiki branży przemysłowej oraz bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami o złożonej strukturze.

Marek Kacprowicz

Prezes Zarządu