O projekcie

Cel i zadania:

Stworzenie platformy komunikacji wewnętrznej w spółce zatrudniającej 18,5 tys. osób w dziesięciu rozproszonych lokalizacyjnie oddziałach. Trzy główne komponenty platformy: telewizja zakładowa KGHM TV, dwutygodnik o charakterze tabloidowym Miedziak i kwartalnik Focus KGHM docierają do czytelników regularnie, z atrakcyjnym, dostosowanym do ich potrzeb przekazem. Co istotne, przekazem skutecznym - z anonimowych badań ankietowych dla pracowników wynika, że Miedziak jest najwyżej cenionym źródłem informacji o firmie.


Nasze zadania:

  1. Zdiagnozowanie głównych barier komunikacyjnych w spółce i opracowanie planu komunikacji wewnętrznej, uwzględniającego zmianę retoryki przekazu oraz nowe narzędzia komunikacyjne.
  2. Współpraca we wdrożeniu planu, w tym przygotowaniu nowych narzędzi komunikacji.
  3. Stała współpraca redakcyjna przy wydawnictwach.

Obszary działania:

Badania

Przeprowadzenie audytów komunikacji wewnętrznej (badanie na starcie projektu oraz po wdrożeniu nowych narzędzi), obejmujących analizę istniejących narzędzi, ankiety oraz wywiady pogłębione.

Plan komunikacji

Opracowanie rekomendacji – propozycji rozwiązań dostosowanych do celów biznesowych firmy oraz odpowiadających na zdiagnozowane w trakcie badań bariery komunikacyjne.

Nowe narzędzia

Przygotowanie koncepcji nowych narzędzi komunikacji.

Bieżące wsparcie

Przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich i stała współpraca przy redakcji tekstów.

Rezultaty:

  • wypracowanie skutecznego sposobu regularnej komunikacji kontaktach z liczną załogą
  • pozytywne wyniki badań wśród pracowników (Miedziak najcenniejszym źródłem informacji o firmie)
  • stały rozwój narzędzi: rozszczepienie sygnału tv w poszczególnych oddziałach spółki, okolicznościowe wydania specjalne Miedziaka, wersja obcojęzyczna Focusa dla zagranicznych oddziałów
  • nagroda Prowly – Mistrzowie Drugiego Planu za „świeżość, nieszablonowe podejście oraz skuteczność w tworzeniu i stałym rozwoju wewnętrznych magazynów pracowniczych - na przykładzie dwóch gazet stworzonych dla KGHM”

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda:

Power of Content Marketing Awards Szpalty Roku 2016 - Brąz

Projekt:

Focus KGHM - magazyn grupy kapitałowej KGHM

Kategorie:

Magazyn dla pracowników, nakład 1 001 - 10 000 egz.

Referencje

Quote Dzięki właściwemu zrozumieniu potrzeb spółki oraz stworzeniu należytej strategii komunikacyjnej dla KGHM Polska Miedź SA pracownicy agencji dobrali i wdrożyli liczne narzędzia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, które przynoszą wymierny efekt w relacjach z pracownikami i społecznością lokalną.

Herbert Wirth

Prezes Zarządu