O projekcie

Cel i zadania:

Instalacje odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław to największe inwestycje prośrodowiskowe w historii Kogeneracji. Skuteczne przekazanie informacji o zasadach działania nowych instalacji oraz korzyściach z ich uruchomienia mieszkańcom i lokalnym liderom opinii to zadanie postawione przed specjalistami Komunikacji Plus.


Nasze zadania:

  1. Opracowanie planu komunikacji dla inwestycji od jej rozpoczęcia po zakończenie
  2. Współpraca we wdrożeniu założeń planu, w tym przygotowaniu narzędzi komunikacji, media relations i pozyskaniu partnerów

Obszary działania:

Media relations

Koordynacja kampanii informacyjnej w mediach lokalnych, obejmującej m.in. wywiady z ekspertami, konkursy dla czytelników, materiały edukacyjne nt. produkcji ciepła itp.

Eventy

Wsparcie w organizacji eventów, w szczególności dedykowanym lokalnym dziennikarzom – wmurowanie kamienia węgielnego, press tour po elektrociepłowni.

Spotkania bezpośrednie

Przygotowanie do przeprowadzenia spotkań informacyjnych dedykowanych liderom opinii we Wrocławiu.

Materiały dla mieszkańców

Współpraca przy opracowaniu koncepcji i treści do materiałów dedykowanych mieszkańcom: ulotek informacyjnych, strony internetowej.

Rezultaty:

  • 100 % pozytywnych artykułów na temat inwestycji Kogeneracji
  • blisko 100 publikacji w mediach lokalnych w ciągu 3 lat realizacji inwestycji
  • efektywna edukacja mieszkańców na temat technologii i korzyści z uruchomienia instalacji odsiarczania i odazotowania spalin

Nagrody i wyróżnienia:

złoty spinacz
Nagroda:

Złoty Spinacz 2016

Projekt:

Czystsze powietrze dla wrocławian - Komunikacja Plus, Kogeneracja z Grupy EDF

Kategoria:

Komunikacja antykryzysowa i komunikacja kryzysowa

złoty spinacz
Nagroda:

Złoty Spinacz 2016

Projekt:

Czystsze powietrze dla wrocławian - Komunikacja Plus, Kogeneracja z Grupy EDF

Kategoria:

Przemysł, motoryzacja, transport, logistyka

Referencje

Quote Specjaliści z agencji Komunikacja Plus do każdego powierzonego zadania podchodzą indywidualnie, wypracowując rozwiązania wspierające cele biznesowe naszej spółki. Zaangażowanie i skuteczność Komunikacji Plus czynią z agencji wiarygodnego i solidnego partnera we współpracy.

Maciej Tomaszewski

Członek Zarządu, Dyrektor Handlu i Rozwoju