O projekcie

Cel i zadania:

Jeden pracodawca i 5 fabryk z odmienną lokalną specyfiką. Walka o dostęp do pracowników produkcji i wciąż rosnące koszty rekrutacji. Narastające niezadowolenie wewnątrz firmy. Zaledwie 30% z ponad 5000 pracowników poleca pracodawcę znajomym. Jak w ciągu roku stworzyć i wdrożyć spójną strategię, która wykorzysta siłę synergii globalnej marki i skali działania na rzecz zbudowania silnego i atrakcyjnego pracodawcy w 5 lokalizacjach? Jak przełamać silny opór kadry kierowniczej, przekonać do zmian i zaangażować w projekt? Co zrobić, by cała firma powiedziała jednogłośnie DOBRA ROBOTA! Dzięki gruntownej diagnozie, eksperci Komunikacji+PR przygotowali kampanie EB dla pracowników budującą partycypację i poczucie docenienia pracowników. Akcent działań skupił się na silnych relacjach bezpośrednich i włączeniu pracowników w działania.


Obszary działania:

Badania i analiza

Strategia komunikacyjna

Komunikacja wewnętrzna

Event marketing

Rezultaty:

  • 57% pracowników poleca Electrolux jako dobrego pracodawcę – wzrost o 27 punktów procentowych w ciągu 7 miesięcy wdrożenia strategii.
  • 160 pracowników z wszystkich szczebli i fabryk zaangażowanych bezpośrednio w tworzenie i realizację strategii.
  • Spójna strategia i plan działania dla 5 fabryk – pełna współpraca i wykorzystanie skali działania wraz z pomiarem efektów rekrutacji real-time.
  • Silna ekspozycja marki Electrolux – launch nowej marki pracodawcy i zdobycie statuetki TOP EMPLOYER 2020.