O projekcie

Cel i zadania:

ZOO Wrocław od 150 lat angażuje się w ochronę przyrody i ratowanie zagrożonych gatunków. Aby uświadomić światu, jaka jest misja ZOO – wrocławski ogród zaprosił influencerów do edukacyjnej kampanii komunikacyjnej. Ze względu na konieczność dotarcia z informacją do szerokiej i specyficznej grupy docelowej (rodzice pomiędzy 25 a 35 rokiem życia oraz osoby w wieku 18-24 lata spontanicznie odwiedzające zoo), postawiliśmy na wielokanałowość komunikacji.


Pierwszoplanową rolę odegrała współpraca z influencerami, którą wsparliśmy:

  1. Sziałaniami w social mediach (Facebook, Instagram, YouTube oraz Twitter, z uwagi na ich wiralowość i wysoką zasięgowość oraz potencjał dotarcia do wskazanej grupy docelowej)
  2. Drukowanymi materiałami promocyjnymi
  3. Kampanią edukacyjną wewnątrz ogrodu obejmująca wystawy i spotkania edukacyjne,
  4. Działaniami PR: online, w prasie, radiu oraz telewizji

Obszary działania:

Influencer Marketing

Media relations

event marketing

Social Media

Rezultaty:

  • ZOO Wrocław odwiedziło łącznie 37 influencerów, którzy przygotowali 58 materiałów w social mediach – ich łączny zasięg wyniósł 1 575 211 ( ponad 250 tys. więcej niż zakładano).
  • W okresie trwania kampanii w social mediach pojawiło się łącznie niemal 39,3 tys. wzmianek na temat ogrodu i jego roli (FB, Instagram oraz Twitter).
  • W wyniku kampanii liczba zwiedzających ogród wzrosła o ponad 76 tysięcy.